logo

Seznam pro vývojáře

Spravovat služby

Přihlášení přes Seznam

Seznam pro vývojářePřihlášení přes SeznamDokumentace

This page in English 🇬🇧

Dokumentace

Pokud chcete proces přihlášení iniciovat pomocí tlačítka, jehož vzhled je kompatibilní s designem Seznamu, můžete využít obrázku "S" a s ním souvisejícího designového manuálu.

Následný proces přihlášení je realizován dle https://tools.ietf.org/html/rfc6749 (OAuth 2.0). Všechna URL, poslaná jako redirect_uri, jsou upravena na https – s výjimkou hostname localhost. Relevantní metody:

Přesměrování uživatele

Proces přihlášení je iniciován nasměrováním uživatele na přihlašovací obrazovku. To může probíhat buď běžným přesměrováním či navigací odkazem, nebo třeba otevřením nové záložky prohlížeče či pop-up okna pomocí JavaScriptu.

Parametr scope definuje jedno či více slov (oddělených čárkou), která odpovídají druhům uživatelských dat, o která má třetí strana zájem. Jejich výčet a účel je definován na vlastní stránce.

GET https://login.szn.cz/api/v1/oauth/auth ?client_id=... &scope=identity &response_type=code &redirect_uri=https://... &state=...

Převod kódu na token

Po dokončení autorizace skončí uživatel na adrese ${redirect_uri}?code=...; teď je nutné serverovým voláním vyměnit jednorázový code za autorizační token a informaci o uživateli.

POST https://login.szn.cz/api/v1/oauth/token Accept: application/json { "grant_type": "authorization_code", "code": "..." "redirect_uri": "...", "client_secret": "...", "client_id": "..." }

Odpověď obsahuje standardní data dle RFC a navíc ještě:

Data o uživateli

GET https://login.szn.cz/api/v1/user Authorization: bearer ...token... Accept: application/json

Data v odpovědi závisí na tom, jaké všechny scopes si aplikace vyžádala a které jí následně byly přiděleny. Více o tom na stránce o jednotlivých scopes.

Zneplatnění tokenu

Zneplatnit lze buď běžný token (token_type_hint=access_token), nebo dlouhodobě platný refresh token (token_type_hint=refresh_token).

POST https://login.szn.cz/api/v1/oauth/revoke Authorization: bearer ...token... Accept: application/json { "token_type_hint": "refresh_token" | "access_token", "token": "..." }

Ikona služby

Ikona se uživateli zobrazí v jeho uživatelském profilu v části s výčtem aktivních přihlášení. Musí být čtvercová a bude zobrazena v rozměrech 32×32 pixelů.