logo

Seznam pro vývojáře

CMP

Seznam pro vývojářeCMPCo je CMP

Co je CMP?

CMP je zkratka pro Consent Management Platform. Řešení je technicky a legislativně zastřešeno organizací IAB Europe. Více informací zde

Seznam je registrován a certifikován jako poskytovatel tohoto řešení pro další subjekty a partnery zapojené do reklamní sítě provozované společností Seznam.cz.

Řešení splňuje veškeré požadavky a specifikace TCF 2.0 (Transparency and Consent Framework) a umožňuje tak bezproblémové zapojení do programatického ekosystému.

CMP řešení od Seznamu umožňuje všem webům vydávajícím reklamu ze Seznam SSP a patřícím do Partnerské sítě sdílet nastavení souhlasů získané od uživatelů.V případě splnění dvou výše uvedených podmínek, bude souhlas či nesouhlas získaný na webu A sdílen na web B a dalších webech Partnerské sítě.

Tento dialog ukládá informaci o nastavení personalizace do cookie “euconsent-v2”. Hodnotu cookie lze dekódovat dle standardů IAB Europe zde. Platnost cookie je maximálně 13 měsíců od jejího uložení. V případě, že stáří cookie dosáhne 12 měsíců, systém automaticky znovu zobrazí dialog a vyžádá si aktuální nastavení. Mimo tento případ může být kdykoli uživatelem přeuložena pomocí manuálního otevření dialogu pomocí níže zmíněného odkazu.

CMP Intro layer