logo

Seznam pro vývojáře

Seznam Newsfeed

Seznam pro vývojářeSeznam NewsfeedHTML Meta u článku

HTML Meta u článku

Zpracovávané jsou meta tagy v hlavičce HTML stránky článku. Načtou se jen v případě, že data z RSS nebyla dodána nebo nebyla kompletní.

1. Open Graph hodnoty

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <meta property="og:title" content="Titulek článku" />
    <meta property="og:description" content="Popis článku" />
    <meta property="og:image" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
  </head>
  ...
</html>

2. Twitter hodnoty

Hodnotu pro obrázek je možno zapsat dvěma způsoby, buď hodnotou twitter:image nebo twitter:image:src

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <meta property="twitter:title" content="Titulek článku" />
    <meta property="twitter:description" content="Popis článku" />
    <meta property="twitter:image" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
    <meta property="twitter:image:src" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
  </head>
...
</html>

3. Další meta hodnoty

Tyto hodnoty se použijí jen pokud nebyla nastavena již dříve.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <meta name="title" content="Titulek článku" />
    <meta name="description" content="Popis článku" />
  </head>
...
</html>

4. Meta hodnoty s namespace szn

Rozšířená nastavení článku. Některá se používají pro autopublikaci.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <meta name="szn:galleries-image-link" content="http://www.odkaz.na/json/data/pro/galerii" />
    <meta name="szn:hp-expire" content="2020-02-19T07:25:35.531Z" />
    <meta name="szn:is-family-friendly" content="false" />
    <meta name="szn:section" content="sport,atletika" />
    <meta name="szn:image" content="https://adresa.obrazku" data-description="Popis, uvedení zdroje nebo informací o původu obrázku" />
    <meta name="szn:very_local_content" content="true" />
    <meta name="szn:ignore" content="true" />
  </head>
  ...
</html>

Popis typů:

szn:galleries-image-link
Z odkazu v tomto elementu se načtou obrázky pro články typu galerie. Očekává se typ JSON
{
 "images": [
  [
   {
    "title": "Titulek obrázku",
    "description": "Nepovinný popis obrázku",
    "wideImage": "https://www.odkaz.na/obrazek"
    "squareImage": "https://www.odkaz.na/nahledovy/obrazek",
    "imageLink": "https://www.odkaz.na/externi/stranku/s/obrazkem",
   },
   ...
  ],
  ...
 ],
 "allImagesUrl": "https://www.odkaz.na/vlastni/galerii"
}
szn:hp-expire
Používá se pro nastavení expirace článku pro ve Feedu
szn:is-family-friendly
Příznak, zda má článek vhodný obsah, bez erotického obsahu. Výchozí hodnota pokud tento element není obsažen je true. Pro identifikaci dostupnosti tohoto nastavení je lepší tento element přidávat vždy i když je hodnota true
szn:section
Seznam sekcí, do kterých spadá článek. Seznam hodnot oddělených čárkami a hodnoty malými písmeny.
szn:very_local_content
Příznak, zda je článek lokálně zajímavý.
szn:ignore
Články s tímto příznakem, který má content="true", jsou při importu automaticky zamítnuty.