logo

Seznam pro vývojáře

Seznam Newsfeed

Seznam pro vývojářeSeznam NewsfeedRSS položky

RSS položky

Hodnoty zpracovávané dle standardu RSS přímo ze seznamu RSS položek.

Hlídejte prosím konzistenci dat vydaných v rámci RSS položek a samotného obsahu článku (data ve zdrojovém kódu dostupném pod URL článku). Článek nejprve uložíme společně s jeho položkami z RSS. Pokud dochází k následným aktualizacím dat v článku, stahujeme obsah už ze zdrojového kódu dle priorit. Problém může např. nastat, když RSS položka pro správný náhledový obrázek použije tag media:content (viz RSS media), ale ve zdrojovém kódu bude kromě obrázku s tagem media:content také jiný další obrázek s tagem og:image (viz open graph), pak má dle priorit obrázků obrázek tagovaný og:image přednost a přepíše (načítáním aktualizovaných dat na naší straně) náhledový obrázek získaný z RSS. Tím by vzniklo nežádoucí chování z pohledu správného publikování dat. Volte ve zdrojovém kódu takové tagy, které nebudou přetěžovat prioritu tagů vydaných v RSS (pokud to není záměr).

1. Hodnoty z RSS položky

Ze standardních hodnot RSS položek načítáme hodnoty title, description, link, guid, pubDate a category

<rss version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      <title>Nadpis článku</title>
      <description>Popis článku</description>
      <link>http://www.foo.com/bar</link>
      <guid isPermaLink="false">http://www.foo.com/article/123456</guid>
      <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 7:15:05 +0100</pubDate>
      <category>hokej</category>
      <category>krimi</category>
    </item>
  </channel>
</rss>

Technické parametry RSS

RSS obsahuje maximálně 20 nejnovějších článků.

Nadpis článku (headline) <title> Popis článku (perex) <description> Identifikátor článku <guid> Datum publikace článku <pubDate> Kategorie (sekce) článku <category>

2. Obrázek (obecné technické parametry)

3. Obrázek (namespace szn)

<rss xmlns:szn="https://www.seznam.cz" version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <szn:image>
        <szn:url>http://www.foo.com/bar.jpg</szn:url>
      </szn:image>
    </item>
  </channel>
</rss>

4. Obrázek (namespace media)

Tady jsou 3 možnosti zpracovávaných obrázků. První dvě přes prvek media:content, kde je obrázek načten podle MIMEtype určeného atributem type nebo je obrázek načten podle atributu medium=image. Další možností je detekce obrázku, když je obsažen prvek media:thumbnail. U všech se poté vybere atribut url. Popis obrázku je volitelný a je možné jej přidat přes tag media:description

<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <media:content type="image/jpeg" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
      <media:description type="text/plain">Popis obrázku</media:description>
    </item>
    <item>
      ...
      <media:content medium="image" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
      <media:description type="text/plain">Popis obrázku</media:description>
    </item>
    <item>
      ...
      <media:thumbnail url="http://www.foo.com/bar.jpg" />
      <media:description type="text/plain">Popis obrázku</media:description>
    </item>
  </channel>
</rss>

5. Obrázek z enclosure

U enclosure se bere podobně jako u media MIMEtype z atributu type.

<rss version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <enclosure type="image/jpeg" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
    </item>
  </channel>
</rss>

6. GEO souřadnice (namespace geo)

<rss xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <geo:lat>49.868168</geo:lat>
      <geo:long>12.743797</geo:long>
    </item>
  </channel>
</rss>

7. Datum expirace (namespace szn)

<rss xmlns:szn="https://www.seznam.cz" version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <szn:expDate>Sun, 09 Jan 2022 12:00:00 +0100</szn:expDate>
    </item>
  </channel>
</rss>

8. Expirovaný článek (namespace szn)

<rss xmlns:szn="https://www.seznam.cz" version="2.0">
  <channel>
    ...
    <item>
      ...
      <szn:expired />
    </item>
  </channel>
</rss>