logo

Seznam pro vývojáře

Seznam Newsfeed

Seznam pro vývojářeSeznam NewsfeedJSON-LD

JSON-LD

Struktura JSON-LD musí být přítomna už při načtení HTML kódu stránky. Pokud bude dogenerovávána až javascriptem, tak se data JSON-LD nezpracují. Bližší popis k jednotlivým typů naleznete na https://schema.org/. Otestovat, jestli je vaše JSON-LD validní, můžete tímto nástrojem: https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=cs

1. Stručné informace

Typ článku

Může nabývat hodnot Article, NewsArticle nebo ReportageNewsArticle. Ostatní typy se ignorují.

Štítky

Načítáme je z více hodnot a to about nebo keywords. U about se očekává objekt (minimálně s atributem name), seznam textových názvu nebo textový řetezec obsahující hodnoty oddělené čárkami, u keywords se očekává seznam textových položek nebo textový řetezec obsahující položky oddělené čárkami.

Obrázek image

Tady může být jen jeden obrázek jako odkaz na obrázek, seznam odkazů na obrázky, objekt typu ImageObject nebo seznam objektů ImageObject. Pro uvedení zdroje nebo informací o původu obrázku je potřeba zadat tyto údaje do atributu creditText u objektu ImageObject.

WikiData

Pokud je u položek author a nebo about nastaven atribut @id=wd:, tak se identifikuje autor na základě tohoto ID, místo vyhledání podle názvu

Autor

U autora se detekuje i typ. Může nabývat hodnot Person, Organization. Výchozí hodnota, pokud není definováno je Person.

Fotogalerie

Pro detekci fotogalerie u článku se používá existence hasPart[@type="ImageGallery"], kde se očekává url odkazu na galerii a seznam obrázků image
Datum expirace hodnotami expires a sznRecommendExpires NEPOUŽÍVAT ! Tyto hodnoty jsou sice ještě načítány, ale raději je nepouživejte, protože můžou způsobit expiraci článku v Google vyhledavači nebo nevalidní JSON-LD data. Místo toho používejte hodnotu v hlavičce HTML <meta name="szn:hp-expire" ... />

Komentáře

Pro zobrazení komentářů z externích webů je potřeba zadat discussionUrl. Je to URL na kterou se přesměruje uživatel, který kliknul na komentáře u daného článku.

2. Ukázka možných hodnot

<script type="application/ld+json">
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Article",
    "headline": "Toto je název článku",
    "description": "Toto je perex článku",
    "image": [
      "https://example.com/photos/photo.jpg",
      {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://example.com/photos/photo2.jpg",
        "caption": "Titulek obrázku",
        "description": "Popis obrázku",
        "creditText": "Zdroj obrázku nebo další informace o obrázku"
      }
    ],
    "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
    "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
    "author": {
      "@id": "wd:Q12024882",
      "@type": "Person",
      "name": "Jindřich Šídlo",
      "url" : "https://www.seznamzpravy.cz/autor/jindrich-sidlo-54",
      "sameAs" : [
        "https://www.facebook.com/jindrich.sidlo",
        "https://twitter.com/jindrichsidlo"
      ]
    },
    "about": [
      {"name":"Fotbal", "@id": "wd:Q2736"},
      {"name":"Arsenal", "@id": "wd:Q9617"}
    ],
    "contentLocation" : {
      "@type" : "Place",
      "geo": {
        "@type": "GeoCoordinates",
        "latitude": "50.0713456",
        "longitude": "14.4008142"
      }
    },
    "publisher": {
      "@type": "Organization",
      "name": "Název firmy",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://vasedomena.com/logo.jpg"
      }
    },
    "mainEntityOfPage": {
      "@type": "WebPage",
      "@id": "https://vas-server.cz/url-tohoto-clanku"
    },
    "isFamilyFriendly": true,
    "hasPart": {
      "@type": "ImageGallery",
      "url": "https://www.foo.com/bar/gallery/1/",
      "image": [
        {
          "@type": "ImageObject",
          "url": "https://www.foo.com/bar/gallery/1/image1.jpg",
          "caption": "Titulek obrázku",
          "description": "Popis obrázku"
        },
        ...
      ]
    },
    "discussionUrl": "https://www.foo.com/bar/comments/1/",
  }
</script>