logo

Seznam pro vývojáře

Identita

Seznam pro vývojářeIdentitaObjekt identity

Objekt Identity

Je standardizovaný objekt sloužící k předávání identit do ekosystému Seznamu. Po korektním načtení skriptů Seznamu bude jeho API dostupné v objektu window.sznIVA.IS.

Je možné přidávat jednu či n identit najednou. Je možné smazat jednu či n identit současně.

Objekt identity může obsahovat i jiné další identity, které se snaží získávat automaticky.

Ukázky použití

Přidání a aktualizace identity

Pokud přidáváte či aktualizujete identifikátor, například při přihlášení či odhlášení uživatele, použijte následující metodu:

window.sznIVA.IS.updateIdentities({
  eid: "email.zakaznika@email.cz", // email či zahashovaný email
  aid: {
    a1: "Česká republika", // vyplňte stát
    a2: "Praha", // vyplňte město
    a3: "Radlická", // vyplňte ulici
    a4: "3294/10", // vyplňte číslo popisné
    a5: "150 00", // vyplňte poštovní směrovací číslo
  },
  tid: "+420 234 694 111" // vyplňte telefonní číslo
});
// lze aktualizovat 1-n identit
// data jsou definovány jako páry klíč–hodnota
// časová razítka a další příznaky nastavuje sám IS
// jako validní jsou brány pouze zmíněné klíče identity, zbytek se odfiltruje
// na konci toku aktualizace jsou voláni všichni listeneři

Odebrání identity

Pokud chcete smazat některé z identit, například když uživatel odvolá dříve udělený souhlas, použijte následující metodu:

sznIVA.IS.clearIdentities(['said', 'secid', 'eid', 'aid', 'tid']);
// odstraní pouze zmíněné identifikátory

Ukázky struktur Objektu identity

// příklad 1
{
  "eid": "61c87026bff0934f8a42346b7afb0392cc549bbb683e681fcbdb330fe520afb5",
  "secid": "928j23d923j2fn9f2938...",
  "login": {
    "said": "d01c7985f728faff278d0addb4cf9fe0e2ff611d57df95f9edd0",
  },
  "aid": {
    "a1": "efdee20065265989efe81f2a00be3469a73cc2a617fc2f009107414f513b0f40",
    "a2": "f377db9f1f0af132866afd5c4381512a5c9a3b3a32e9ca2f88f0aced18264568",
    "a3": "22b62a09f25b1161e03c6626b6718a9503cd79d27ccfa2f3821db9f4db029f80",
    "a4": "68e0776c59a62a5cfc9000a0e9e842cc995d16fb23322ca39617c38505f5b13d",
    "a5": "d4c999ae43633bd2036188d2bca68e1be8202b2cc1f3a1c42a728eaff7d2483d"
  },
  "tid": {
    "t1": "420",
    "t2": "c018e42714ef953b76170a9a63357fa975305ea077e832d57db56d57e755a0d0"
  }
}

// příklad 2
{
  "consent": {
    "version": "v2",
    "consentString": "CPcxQAAPcxQAAD3ACBCSCZCsAP_AAEPAAATIIDoBh...",
    "name": "euconsent-v2",
    "purposeOne": true
  },
  "login": {
    "state": "login",
    "uid": 3542066,
    "premium": false,
    "advert_uid": "d01c7985f728faff278d0addb4cf9fe0e2ff611d57df95f9edd0",
    "said": "d01c7985f728faff278d0addb4cf9fe0e2ff611d57df95f9edd0",
    "others": [
    {
      "advert_uid": "8b9353494b75a81c278d0addb4cf9fe0e2ff611251dd9...",
      "said": "8b9353494b75a81c278d0addb4cf9fe0e2ff611251dd9df7edd6",
      "state": "login"
    }
    ]
  },
  "sid": "id=498024427148113708|t=1649966204.990|te=1659091850.920|c=68B1...",
  "id5":"ID5*UvX2HrJtTvZW_DoER2EUeIBzuZ_wy0q_o2lT--6l-odWHs8l3i45zlJmIft..."
  "_version": 1
}