logo

Seznam pro vývojáře

Identita

Seznam pro vývojářeIdentitaHashovaný email (eid)

This page in English

Hashovaný email (eid)

Hashovaný email je normalizovaný a SHA-256 zahashovaný řetězec obsahující emailovou adresu přihlášeného uživatele získanou skrze vlastní přihlášení, Přihlášení přes Seznam, Google, Facebook, MojeID atd.

Provozovatel webu(inzerent nebo partner) má data plně pod svou kontrolou a je zodpovědný za data poskytnutá Seznamu a smí poslat uživatelská data pouze v případě, že k tomu má výslovný souhlas uživatele v souladu s platnou legislativou.

Postup hashování

  1. Odstraňte bílé znaky (před a za) a převeďte adresu na malá písmena.
  2. Převeďte ji na UTF-8 encoded řetězec.
  3. Zahashujte SHA-256 algoritmem.
  4. Zkonvertujte na hexadecimální řetězec.

Máme pro vás připravené ukázky kódů pro použití v různých jazycích.

Pokud vám hashování neumožňují využít služby, které používáte, nebo jej nechcete využít z jiného důvodu, můžete jej nechat na Seznamu. Odešlete email v daném parametru (eid) a retargetingový či konverzní kód (resp. jejich skript) daný email zahashují za vás dle zmíněného postupu.

I v případě, že využíváte Přihlášení přes Seznam, stačí posílat v kódu pouze tento parametr eid. Netřeba posílat said nebo secid.

WorkFlow

Po úspěšném ověření a autorizaci přihlášeného uživatele na vašem webu získejte emailovou adresu. Zpracujte ji podle výše uvedeného postupu nebo toto zpracování můžete nechat na JS scriptu od Seznamu.

Na frontendu (HTML) je potřeba vytvořit značku <script> a do ní vepsat následující javascriptový kód, kterým předáte hashovaný email dále ke zpracování JS skriptům Seznamu.

<script>
if (window.sznIVA && window.sznIVA.IS) {
	window.sznIVA.IS.updateIdentities({eid: 'hodnota emailu'}) // email či zahashovaný email
} else {
	window.addEventListener('szn:identities:ready', function() {
		window.sznIVA.IS.updateIdentities({eid: 'hodnota emailu'}) // email či zahashovaný email
	})
}
</script>

Diagram

Diagram znázorňuje postup získání hashovaného emailu na vašem backendu a jeho předání JS skriptům od Seznamu.

WEB.CZ Backend (PHP, Python, ASP, ...) Váš přihlašovací proces, získáte email uživatele uzivatel@mail.cz Tento email zahashujete a předáte do svého frontendu 05d220df57f095be44ce1b2f3143399717fadf6467a7179403514d650dd141e0 Frontend (HTML, React, Angular, ...) Zde máte načten jeden ze skriptů: ssp.js, rc.js a zde voláte fci z našeho API: if (window?.sznIVA?.IS) { window.sznIVA.IS.updateIdentities({eid: 'hodnota eid'}) } else { window.addEventListener('szn:identities:ready', function() { window.sznIVA.IS.updateIdentities({eid: 'hodnota eid'}) }) } Následně odchází request do Seznamu, ať už rtg/conv, ssp, ... a ten již automaticky obsahuje předaný eid SEZNAM.CZ endpoint