logo

Seznam pro vývojáře

Identita

Seznam pro vývojářeIdentitaAuth Advert Id (said)

Advert user id (said)

Pokud využíváte produkt Přihlášení přes Seznam, pak je možné, pro lepší fungování retargetingu a výdeje reklamy, nastavovat identifikátor said.

WorkFlow

Po úspěšném ověření uživatele skrze Přihlášení přes Seznam si uložíte nově získaný identifikátor said např. do své databáze. Následně, při generování HTML vaší stránky, je potřeba tento identifikátor předat na frontend, kde se vloží do javascriptového objektu k dalšímu zpracování v JS skriptech od Seznamu.

<script>
if (window.sznIVA && window.sznIVA.IS) {
    window.sznIVA.IS.updateIdentities({said: 'hodnota advert_user_id'})
} else {
    window.addEventListener('szn:identities:ready', function() {
        window.sznIVA.IS.updateIdentities({said: 'hodnota advert_user_id'})
    })
}
</script>
WEB.CZ Backend (PHP, Python, ASP, ...) Váš přihlašovací proces skrze Seznam OAuth, zísikáte advert_user_id a pošlte jej dále do svého frontendu: e3cb2c6c2899a186278d0addb4cf9fe0e2ff6c1251d59dfbecd9 Frontend (HTML, React, Angular, ...) Zde máte načten jeden ze skriptů: ssp.js, rc.js a zde voláte fci z našeho API: if (window?.sznIVA?.IS) { window.sznIVA.IS.updateIdentities({said: 'hodnota advert_user_id'}) } else { window.addEventListener('szn:identities:ready', function() { window.sznIVA.IS.updateIdentities({said: 'hodnota advert_user_id'}) }) } Následně odchází request do Seznamu, at už rtg/conv, ssp, ... a ten již automaticky obsahuje předané advert_user_id SEZNAM.CZ endpoint Seznam OAuth